logo
en
vi
Khoa SĐH thông báo hiện nay Khoa đang tiếp nhận đăng ký ôn tập. Những thí sinh có nhu cầu ôn tập vui lòng điền thông tin vào bảng theo link dưới đây.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz4J7L0q3avev5Ql-STOgiMyJ4MPrGNCn8U4ODpjbt8/edit#gid=0