logo
en
vi

KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K27

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên chuyên ngành Chính sách công:

         1. Chu Thị Yến, ngày sinh: 06.10.1978, ngành: Chính sách công, mã số: 8340402..

         Tên đề tài: “ Implementation of higher education autonomy policy: Case of Hanoi University// Thực hiện chính sách tự chủ đại học từ thực tiễn Trường Đại học Hà Nội .

                  Thời gian: Sáng ngày 15.09.2022

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp

         2. Lê Phương Thảo, ngày sinh: 03.10.1997, ngành: Chính sách công, mã số: 8340402.

       Tên đề tài: “Public services policies toward gender equality in Vietnam// Chính sách cung ứng dịch vụ công hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam.

             Thời gian: Sáng ngày 15.09.2022

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp