logo
en
vi        KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN K27

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp (định hướng Biên phiên dịch):

1.      Đinh Thị Huyền Trang, ngày sinh: 06.11.1997, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (định hướng Biên phiên dịch), mã số: 8220203

   Tên đề tài: Influence géosociale sur deux traductions vietnamiennes du roman “La peste” d'Albert Camus // Ảnh hưởng của yếu tố địa xã hội đến hai bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết “Dịch hạch” của tác giả Albert Camus”

                 Thời gian: Sáng ngày 16.09.2022

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp

                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.