logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo về việc thu học phí kỳ I năm học 2022-2023 đối với hệ Đào tạo Sau đại học các khoá tuyển sinh từ năm 2021 trở về trước (chi tiết xem tại đây ).
* LƯU Ý: kể từ ngày 22.7.2022 tất cả những học viên thuộc đối tượng kéo dài thời gian đào tạo phải nộp học phí bổ sung theo quy định của nhà Trường, tất cả học viên và NCS đọc kỹ mục 4 phần I của thông báo đóng học phí.