logo
en
vi

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 01 học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

1.  Zhang Le, ngày sinh: 08/02/1990, chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam, mã số: 8220102.        


Tên đề tàiKhảo sát một số lỗi ngữ pháp của học sinh Trung Quốc học tiếng Việt

(trường hợp học sinh Trường Cao cấp Nghề Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)                 Thời gian: Sáng ngày 22.09.2022

                  Hình thức bảo vệ Trực tuyến

                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự.