logo
en
vi

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 03 học viên  ngành Ngôn ngữ Trung Quốc K27, K28:

1.      Hán Thị Thu Thanh, ngày sinh: 10/9/1991, ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.

   Tên đề tài越南学生现代汉语能愿动词能、会、可以、可能的偏

误分析——以河内大学学生为例// Nghiên cứu phân tích lỗi sai động từ năng nguyện “NENG, HUI, KEYI, KENENG” trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam - lấy sinh viên Trường Đại học Hà Nội làm ví dụ.          Thời gian: Sáng ngày: 8/12/2022                   

       Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Hồ Thị Thu Anh, ngày sinh: 30/06/1976, ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.


Tên đề tài模因论视角下越网流行语对比研究// Nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ mạng bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Việt theo quan điểm của lý thuyết Memetic.

                 Thời gian: Sáng ngày: 8/12/2022      

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp

3. Nguyễn Thu Hà, ngày sinh: 18.01.1989, ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, mã số: 8220204.

Tên đề tài: “《汉、越礼貌言语行为研究——以寒暄语为例》// Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ thể hiện sự lịch sự trong tiếng Trung Quốc và tiếng Việt - lấy Lời hàn huyên làm ví dụ

               Thời gian: Chiều ngày: 8/12/2022      

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp
                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự