logo
en
vi
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc gia “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 2” do Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp tổ chức.
- Thời gian tổ chức: Từ 8g00 Thứ Năm ngày 15/12/2022 (đón tiếp đại biểu từ 07g30).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A1, tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).