logo
en
vi

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên  ngành Ngôn ngữ Anh K28:

1. Hứa Hạnh Duyên, ngày sinh: 25.11.1989, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201

   Tên đề tài“An investigation into Cao Bang high school EFL teachers’ perceptions about the use of Task-based language teaching// Nghiên cứu nhận thức của giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông Cao Bằng đối với phương pháp dạy học dựa theo nhiệm vụ”

          Thời gian: Sáng ngày: 5/1/2023                  

          Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Nguyễn Thị Thu Huyền, ngày sinh: 21.5.1992, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201

   Tên đề tài“An investigation into third-year students’ motivation in learning English at a public university// Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học công lập.

          Thời gian: Sáng ngày: 5/1/2023                  

          Hình thức bảo vệ Trực tiếp

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự