logo
en
vi

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên  ngành Ngôn ngữ Pháp Louvain, K28:

1. Đinh Diệu Anh, ngày sinh: 16.9.1998, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (Chương trình liên kết với Trường Đại học Công giáo Louvain), mã số: 8220203.
 Tên đề tàiLes métaphores des saisons en vietnamien dans le Kieu de Nguyen Du et problèmes de traduction en français // Các ẩn dụ về mùa trong truyện Kiều của Nguyễn Du và vấn đề dịch sang tiếng Pháp

    Thời gian: Chiều ngày: 9/2/2023                  

       Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Nguyễn Thuỳ Linh, ngày sinh: 02/12/1995, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (Chương trình liên kết với Trường Đại học Công giáo Louvain), mã số: 8220203.
Tên đề tài“ Enseignement des contenus culturels dans “Le nouveau taxi 1, 2, 3” aux étudiants de français à l’Université de Hanoi // Phương pháp giảng dạy các nội dung văn hóa trong giáo trình “ Le nouveau taxi 1, 2, 3” cho sinh viên tiếng Pháp ở trường Đại học Hà Nội”

                 Thời gian: Chiều ngày: 9/2/2023                  

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự