logo
en
vi

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ cho NCS  Phạm Thị Kiều Oanh

Ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 9.22.02.01.

Tên đề tài: Achieving Change in Constructivist teaching at high schools in a Northern area of Vietnam (Đổi mới trong dạy học kiến tạo bậc trung học phổ thông tại khu vực phía Bắc ở Việt Nam)

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường ngành Ngôn ngữ Anh: NCS Phạm Thị Kiều Oanh, NCS Trần Minh Thành (hanu.edu.vn)

Thời gian bảo vệ dự kiến : 8 giờ 30 sáng ngày 11/8/2023

Địa điểm: Phòng 514, nhà C, Trường Đại học Hà nội

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới tham dự