logo
en
vi

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá cấp trường luận án tiến sĩ cho NCS Trần Minh Thành,

Ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 9.22.02.01.

Tên đề tài: Teachers’ Attitudes towards the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching English at a Vietnamese University (Thái độ của giảng viên đối với việc sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào việc giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam)

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường ngành Ngôn ngữ Anh: NCS Phạm Thị Kiều Oanh, NCS Trần Minh Thành (hanu.edu.vn)


Thời gian bảo vệ dự kiến : 8 giờ 30 sáng ngày 15/8/2023

Địa điểm: Phòng 514, nhà C, Trường Đại học Hà nội

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới tham dự