logo
en
vi

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023, như sau:

LỊCH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023 

Thí sinh vui lòng xem tại link dưới đây: https://hanu.vn/a/126473/Lich-tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-dot-1-nam-2023/