logo
en
vi
Thông báo lịch ôn tập môn Ngoại ngữ 2 đầu vào cao học đợt 2 năm 2023. Thời gian đăng ký từ 31/7-11/8/2023.
Thông tin liên hệ và đăng ký:
1. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Điện thoại: 024.385.44498
5. Link đăng ký ôn thi đợt 2 tại đây: https://docs.google.com/.../1aO.../edit...