logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo đơn đăng ký thi ngoại ngữ 2: Anh, Pháp , Trung Quốc.
Hạn đăng ký trước 15h00 ngày 14/8/2023
Học viên vui lòng điền thông tin tại link đính kèm:

Thông báo thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc trình độ B2 cho học viên cao học khóa 30 (2022-2024) (hanu.vn)