logo
en
vi

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2023. Thí sinh xem tại link đính kèm. 

Danh sách công nhận trúng tuyển vào học chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2023 (hanu.vn)