logo
en
vi
 Ngày 11/8/2023, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của NCS Phạm Thị Kiều Oanh với tên đề tài luận án “Achieving Change in Constructivist teaching at high schools in a Northern area of Vietnam” (Đổi mới trong dạy học kiến tạo bậc trung học phổ thông tại khu vực phía Bắc ở Việt Nam).
Đề tài luận án được hướng dẫn bởi PGS. TS. Nguyễn Văn Trào (Trường Đại học Hà Nội) và  PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN).