logo
en
vi

Ngày 15/8/2023, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, mã số: 9.22.02.01 của NCS Trần Minh Thành. Đề tài luận án có tên “Teachers’ Attitudes towards the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Teaching English at a Vietnamese University” (Thái độ của giảng viên đối với việc sử dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào việc giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam) được hướng dẫn bởi PGS.TS. Phạm Ngọc Thạch và TS. Đinh Thị Bảo Hương (Trường Đại học Hà Nội).

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng cấp Trường đánh giá luận án tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh của NCS Trần Minh Thành (hanu.edu.vn)