logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo lịch thi, danh sách dự thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp trình độ B2 cho học viên cao học khóa 30 (2022-2024) , kỳ thi ngày 18.8.2023. Thí sinh xem tại link đính kèm.