logo
en
vi

Khoa SĐH thông báo lịch tuyển sinh SĐH đợt 2 ngày 30.9.2023. Thí sinh xem danh sách phòng thi và số báo danh tại link dưới đây.