logo
en
vi

Kính gửi Anh/ Chị học viên

Khoa gửi Anh/ Chị thông báo về việc tìm GVHD của K30 và danh sách giáo viên hướng dẫn. Anh/ Chị liên hệ với GVHD và nộp đăng ký tên đề tài dự kiến có xác nhận của GVHD cùng bản thống kê điểm, 05 bản cứng đề cương về Khoa. HV nộp bản mềm đề cương về email Khoa.
Hạn nộp trước 15h00 ngày 15.11.2023

http://sdh.hanu.vn/vn/mau-danh-cho-he-dao-tao-thac-si.html
Trân trọng,