logo
en
vi

Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội đồng đánh giá cấp đơn vị chuyên môn luận án tiến sĩ cho NCS Trịnh Thị Ánh Hằng ,

Ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 9.22.02.01.

Tên đề tài: Investigation into teachers’ perceptions of intercultural communicative competence in ELT curriculum: A study at a public university in Vietnam (Điều tra nhận thức của giáo viên về năng lực giao tiếp liên văn hóa trong chương trình giảng dạy tiếng Anh: Nghiên cứu tại một trường đại học công lập ở Việt Nam)

Thời gian bảo vệ dự kiến : 8 giờ 30 sáng ngày 05/01/2024

Địa điểm: Phòng 514, nhà C, Trường Đại học Hà nội

Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới tham dự