logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ ANH KHOÁ K28 VÀ K29 NGÀY 17.1.2024 NHƯ SAU:

1. Quách Thị Thuý Thiện, mã học viên: 2087010022, ngày sinh: 17.05.1991, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

 

            Tên đề tài: Factors affecting 8th graders’ participation into English speaking lessons at Nguyen Tat Thanh Secondary school, Hoa Binh Province (Các yếu tổ ảnh hưởng đến sự tham gia của học sinh lớp 8 trong các tiết học kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Hòa Bình)  Thời gian: sáng ngày 17.1.2024

    Hình thức bảo vệ Trực tiếp


2. Phạm Thị Thuỷ, mã học viên: 2187010218, ngày sinh: 04/01/1991, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

 

            Tên đề tài: Investigating the use of grammar learning strategies by 12th graders in Yen Vien High school, Ha Noi (Nghiên cứu về việc sử dụng chiến thuật học ngữ pháp của học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Viên, Hà Nội)      Thời gian: Sáng ngày 17.1.2024

      Hình thức bảo vệ Trực tiếp