logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ ANH K29 NGÔN NGỮ NHẬT KHOÁ K281. Đỗ Thị Trà Mi, mã học viên: 2187010211, ngày sinh: 22/9/1997, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

 

            Tên đề tài: Students’ perspectives on the effects of project-based English learning at Hoabinh Latrobe Hanoi High school (Quan điểm của học sinh về tác động của việc học tập tiếng Anh theo dự án tại Trường THPT Hòa Bình Latrobe Hà Nội)

Bảo vệ sáng ngày: 17/4/2024     

2. Nguyễn Thị Thu Trà, mã học viên: 2187010219, ngày sinh: 20/4/1997, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201.

 

            Tên đề tài: An investigation into teacher’s opinions about project-based English language teaching at a high school in Vietnam (Nghiên cứu quan điểm của giáo viên về
dạy học tiếng Anh theo dự án tại một trường THPT tại Việt Nam)


Bảo vệ sáng: 17/4/2024     

3. Lã Thị Phượng Linh ngày sinh: 10.09.1998, mã sinh viên: 2087060001, chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật, mã số: 8220209.

 

Tên đề tài: 外国語学習アプリを通じたベトナム人日本語学習者の学習効果 -ハノイ大学の日本語専攻学生を中心に- (Hiệu quả của việc học tiếng Nhật của sinh viên Việt Nam qua ứng dụng học ngoại ngữ - Tập trung vào sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật tại Trường Đại học Hà Nội)

 

Bảo vệ sáng : 25/4/2024