logo
en
vi

KHOA SĐH THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ CỦA HỌC VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ KHOÁ ANH K28 VÀ K29


1. Ngô Thuỳ Trang, mã học viên: 2087010027, ngày sinh: 22.9.1997, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201


            Tên đề tàiA study on teachers’ application of multimedia technology in vocabulary classes for 10th graders at Luc Ngan No.3 High School (Nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ đa phương tiện của giáo viên trong các lớp học từ vựng dành cho học sinh khối 10 tại Trường THPT Lục Ngạn số 3)

Bảo vệ sáng ngày: 24/4/2024     

2. Bùi Thị Linh, mã học viên: 2187010208, ngày sinh: 19.11.1996, ngành: Ngôn ngữ Anh, mã số: 8220201

Tên đề tài: An investigation into teachers’ practice of giving corrective feedback in academic writing at a college in Viet Nam (Nghiên cứu về thực hành nhận xét chữa lỗi của giáo viên đối với kỹ năng viết học thuật tại một trường cao đẳng ở Việt Nam)Bảo vệ sáng ngày: 24/4/2024