logo
en
vi

LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 ĐỢT 1

Khoa SĐH thông báo "Lịch thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đợt 1" như sau:

Ngày thi: 15 - 16/6/2019

Địa điểm: Nhà E, Trường Đại học Hà Nội

Chi tiết xem tại đây