logo
en
vi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÔN NGỮ PHÁP

1. Mục tiêu: 
Đào tạo những nhà khoa học có trình độ lý luận cao về ngôn ngữ Pháp và một số ngành học liên quan; có kiến thức sâu rộng về lý luận ngôn ngữ học nói chung, có trình độ cao trong giảng dạy lý thuyết và thực hành tiếng Pháp; sáng tạo trong việc phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học và thực thiễn trong lĩnh vực ngôn ngữ Pháp.

2. Tên chuyên ngành đào tạo, mã số chuyên ngành:

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 62 22 02 03 

3. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu chung cho các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước là 10.

4. Thời gian đào tạo: 

- Đối với người có bằng thạc sĩ là 03 năm tập trung liên tục.

- Đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 04 năm tập trung liên tục.

5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

6. Điều kiện dự tuyển

6.1. Về văn bằng: 
- Người dự tuyển cần có bằng thạc sĩ ngành đúng/phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp hoặc ngành gần của tất cả các hệ đào tạo trong nước cũng như ngoài nước với điều kiện ngôn ngữ giảng dạy và học tập bằng tiếng Pháp. 
- Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ ngành đúng/phù hợp hoặc ngành gần thì người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Pháp, hệ chính quy, loại khá trở lên.

6.2. Về thâm niên công tác: 
Người dự tuyển cần có ít nhất hai năm thâm niên nghề nghiệp trong lĩnh vực công tác phù hợp với ngành Ngôn ngữ Pháp (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển), trừ trường hợp được chuyển tiếp nghiên cứu sinh.

6.3. Về công trình nghiên cứu: 
- Người dự tuyển là thạc sĩ ngành đúng/phù hợp hoặc ngành gần phải có ít nhất một bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. 
- Người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ ngành đúng hoặc ngành gần phải có ít nhất hai bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài đăng ký khi dự tuyển.

6.4. Về bài luận nghiên cứu: Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn, mục tiêu, kết hoạch thực hiện đề tài; đề xuất người hướng dẫn.

6.5. Về thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển.

6.6. Về ngoại ngữ (Ngoại ngữ 2): Có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau: 

1) Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT), một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật; 

2) Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển; 

3) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ không trùng với ngoại ngữ thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

6.7. Các điều kiện khác:

1) Được cơ quan quản lí nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm, cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. 

2) Có Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. 

3) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Hà Nội. 

7. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức xét tuyển tối đa hai (02) lần. 

8. Địa chỉ liên hệ: 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, 
Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 024.3854.4498, 0385518156
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.sdh.hanu.vn