logo
en
vi

Ngày 22/02/23 đã diễn ra khảo sát sơ bộ chất lượng cơ sở đào tạo của ĐHHN

Ngày 22/02/23 đã diễn ra khảo sát sơ bộ chất lượng cơ sở đào tạo của ĐH Hà nội. Thông tin vui lòng xem tại file đính kèm.
https://hanu.vn/a/118016/Khao-sat-so-bo-phuc-vu-danh-gia-chat-luong-co-so-giao-duc-Truong-Dai-hoc-Ha-Noi-Chu-ky-2/

Hôi thảo: "Đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam"

Hôi thảo: "Đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam"
Thông tin vui lòng xem tại file đính kèm

Thông báo về việc Tuyển ứng viên học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc ( năm 2023)

Khoa SĐH thông báo về việc Tuyển ứng viên học bổng thạc sĩ tại Trường Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc ( năm 2023), chi tiết xem tại đây.

THÔNG BÁO TUYỂN ỨNG VIÊN HỌC BÔNG ERASMUS 2023-2024

Thông báo tuyển ứng viên học bổng Erasmus+ tại Liên minh 04 trường đại học tại Tây Ban Nha năm học 2023-2024, dành cho hai đối tượng:

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ THẠC SĨ NGÀY 9.2.2023

Khoa Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn của: 02 học viên  ngành Ngôn ngữ Pháp Louvain, K28:

1. Đinh Diệu Anh, ngày sinh: 16.9.1998, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (Chương trình liên kết với Trường Đại học Công giáo Louvain), mã số: 8220203.
 Tên đề tàiLes métaphores des saisons en vietnamien dans le Kieu de Nguyen Du et problèmes de traduction en français // Các ẩn dụ về mùa trong truyện Kiều của Nguyễn Du và vấn đề dịch sang tiếng Pháp

    Thời gian: Chiều ngày: 9/2/2023                  

       Hình thức bảo vệ Trực tiếp2. Nguyễn Thuỳ Linh, ngày sinh: 02/12/1995, chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp (Chương trình liên kết với Trường Đại học Công giáo Louvain), mã số: 8220203.
Tên đề tài“ Enseignement des contenus culturels dans “Le nouveau taxi 1, 2, 3” aux étudiants de français à l’Université de Hanoi // Phương pháp giảng dạy các nội dung văn hóa trong giáo trình “ Le nouveau taxi 1, 2, 3” cho sinh viên tiếng Pháp ở trường Đại học Hà Nội”

                 Thời gian: Chiều ngày: 9/2/2023                  

                  Hình thức bảo vệ Trực tiếp


                  
Kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tới dự

Chuyên mục phụ