logo
en
vi

LỊCH DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ KHÓA 27

Khoa SĐH thông báo lịch duyệt đề cương Thạc sĩ khóa 27 như sau:

1. Chuyên ngành NN Anh:
- Nhóm 1: 1h30 Chiều 25/11/2020, P. 703C

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987010002 Phạm Tâm Anh Nữ 08.11.1990  
2 1987010014 Vũ Thị Vân Anh Nữ 23.9.1991  
3 1987010003 Nguyễn Văn  Điện Nam 10.01.1978  
4 1987010005 Nguyễn Thị Hiền Nữ 14.9.1984  
5 1987010006 Đặng Thị Quỳnh Hoa Nữ 05.9.1996  
6 1987010008 Nguyễn Thanh  Huyền Nữ 23.8.1987  
7 1987010007 Trần Thi Thu  Hương Nữ 05.02.1995  
8 1987010015 Trịnh Xuân Hoàng Nam 02.5.1980  
9 1987010019 Hồ Thúy Như Nữ 02.7.1995  
10 1987010017 Phạm Thị Diệu Linh Nữ 30.7.1985  

 

- Nhóm 2: 1h30 Chiều 27/11/2020, P. 713C

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987010004 Cấn Ngân  Giang Nữ 29.11.1996  
2 1987010020 Dương Thúy Nga Nữ 14.6.1988  
3 1987010009 Nguyễn Thị  Nhài Nữ 11.9.1989  
4 1987010016 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 24.11.1996  
5 1987010012 Hứa Thị Thu Thủy Nữ 22.3.1979  
6 1987010013 Ngô Minh  Nữ 13.12.1991  
7 1987010022 Triệu Phương Thảo Nữ 01.7.1993  

2. Chuyên ngành NN Nhật: Bảo vệ từ xa

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 198NAR0001 Đồng Thị Hồng Thủy Nữ 27.2.1991  


3. Chuyên ngành NN Pháp: 9h00 Sáng 26/11/2020, P. 703C

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 198LOV0001 Lê Thành Chung Nam 28.3.1997  Bảo vệ từ xa
2 1987030003 Đặng Thị Kim  Hài Nữ 01.6.1995  
3 198LOV0002 Nguyễn Phương  Hoa Nữ 05.01.1996  Bảo vệ từ xa
4 1987030002 Đinh Thị Huyền Trang Nữ 06.11.1997  


4. Chuyên ngành NN Trung: 1h30 Chiều thứ 6 ngày 27/11/2020, P. 719C

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987040006 Đặng Thùy Biên Nữ 29.6.1987  
2 1987040002 Phạm Thị Hòa Nữ 14.3.1982  
3 1987040003 Hoàng Kim Phượng Nữ 15.12.1986  
4 1987040008 Nguyễn Văn Tân Nam 01.02.1987  
5 1987040009 Hán Thị Thu Thanh Nữ 10.9.1991  
6 1987040010 Nguyễn Lê Cẩm  Nữ 23.6.1996  
7 1987040005 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 27.11.1987  

5. Chính sách công (Thời gian sẽ thông báo sau)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1984020004 Lê Phương Thảo Nữ 03.10.1997  
2 1984020005 Chu Thị Yến Nữ 06.10.1978