logo
en
vi

KẾT QUẢ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LỚP NN ANH VÀ LỚP NN PHÁP KHÓA 27

Khoa SĐH thông báo kết quả xét duyệt đề cương của học viên NN Anh và NN Pháp khóa 27

- Những học viên đã được Hội đồng thông qua khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương. Học viên nộp 01 bản đề cương đã chỉnh sửa và 01 Đơn đăng ký tên đề tài và GVHD chính thức (Tải trên website Khoa)bản mềm nộp qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , bản cứng nộp tại văn phòng khoa. Thời hạn: trong vòng 01 tuần (kể từ khi ra thông báo ngày 30/11/2020)

- Những học viên cần bảo vệ lại khẩn trương chỉnh sửa lại đề cương và gửi bản mềm về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để Hội đồng đọc lại. Thời hạn: Trước 11h ngày 26/12/2020

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG KHÓA 27
NGÔN NGỮ ANH NHÓM 1:

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987010002 Phạm Tâm Anh Nữ 08.11.1990  Bảo vệ lại
2 1987010014 Vũ Thị Vân Anh Nữ 23.9.1991  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
3 1987010003 Nguyễn Văn  Điện Nam 10.01.1978  Bảo vệ lại
4 1987010005 Nguyễn Thị Hiền Nữ 14.9.1984  Bảo vệ lại
5 1987010006 Đặng Thị Quỳnh Hoa Nữ 05.9.1996  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
6 1987010008 Nguyễn Thanh  Huyền Nữ 23.8.1987  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
7 1987010007 Trần Thi Thu  Hương Nữ 05.02.1995  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
8 1987010015 Trịnh Xuân Hoàng Nam 02.5.1980  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
9 1987010019 Hồ Thúy Như Nữ 02.7.1995  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
10 1987010017 Phạm Thị Diệu Linh Nữ 30.7.1985  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng


NGÔN NGỮ ANH NHÓM 2:

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 1987010004 Cấn Ngân  Giang Nữ 29.11.1996  Bảo vệ lại
2 1987010020 Dương Thúy Nga Nữ 14.6.1988   Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
3 1987010009 Nguyễn Thị  Nhài Nữ 11.9.1989   Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
4 1987010016 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 24.11.1996   Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
5 1987010012 Hứa Thị Thu Thủy Nữ 22.3.1979  Bảo vệ lại
6 1987010013 Ngô Minh  Nữ 13.12.1991   Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
7 1987010022 Triệu Phương Thảo Nữ 01.7.1993  Bảo vệ lại
8 1987010001 Lê Thị Quỳnh Anh Nữ 05.8.1996 Chưa nộp đề cương
9 1987010021 Lê Thị Phương  Thảo Nữ 13.4.1996 Chưa nộp đề cương

 

NGÔN NGỮ PHÁP:

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới Ngày sinh Ghi chú
1 198LOV0001 Lê Thành Chung Nam 28.3.1997 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
2 1987030003 Đặng Thị Kim  Hài Nữ 01.6.1995  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
3 198LOV0002 Nguyễn Phương  Hoa Nữ 05.01.1996 Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
4 1987030002 Đinh Thị Huyền Trang Nữ 06.11.1997  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng
5 1987030001 Nguyễn Diệu Hương Nữ 04.02.1997  Đạt, chỉnh sửa theo góp ý hội đồng