Lịch trực

LỊCH TIẾP KHÁCH/ HỌC VIÊN CỦA TRƯỞNG KHOA:
10h Sáng thứ 2 hảng tuần 
TRỢ LÝ GIÁO VỤ:
Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 17h00)
TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH:
Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 17h00

Liên hệ

Địa chỉ: P. 211 nhà C Trường Đại học Hà Nội (Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)

Số điện thoại: 024.3854.4498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.